tag_error <txp:zem_prblock target="_blank"> ->  : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead  on line 46
Cykloklub Plzeň: Pozvánka na MTB časovku do Kyjovského lesa
Hledání:
Naše vyjížďky - co se chystá a co bylo najdete
Seriál závodů Plzeňské časovky
Stránka retroprátybusu - naší CYKLOKLUBovny

Cykloklub

Závody

Region  |  Časovky

Pozvánka na MTB časovku do Kyjovského lesa

Autor: Honza Hakl   08/05/13

Přinášíme pozvánku na náš závodní příspěvek do letošního Bekcer-cupu


Šestý rok závodění v Kyjovském lese přináší zejména změny v trasách, ale i další novinky…..přijďte si zkusit v terénu atypickou disciplínu, a to časovku.Tento závod se jede jako Velká cena Rockpoint a je součástí Plzeňské amatérské ligy horských kol – Becker cup.


Závod se koná v sobotu 24. srpna 2013Přihlášky:
on-line na webu Becker-cup ZDE nebo na místě
Přihlášení na místě nejpozději před startem na dané trase. Přihlašování na místě od 9:00 hodin.Trasy:

Krátká trasa 1,0 km – start prvního závodníka 9:30 h.
Mapa ZDE


Trasa je úplně nová tak, aby všechny trasy startovaly stejným směrem. Startuje se do mírného kopce a jede se podél lesa, poté ostrá levá s techničtějším sjezdíkem (zde bude u závodníků nutná opatrnost), následuje pasáž podél louky a ostrou levou do úvozové cesty k cíli, před cílem pak průjezd na louku, kde bude možná číhat i nějaká překážka.
Tuto trasu jedou kategorie:
kluci – 2007 a dříve narození (6 let a mladší)
holky – 2007 a dříve narození (6 let a mladší)
žáci nábor – 2005–2006 ( 7–8 let)
žákyně nábor – 2005–2006 (7–8 let)
Střední trasa 3,7 km – start prvního závodníka cca 10:30 h. (příp. déle dle účasti na krátké trase)
Mapa ZDE


Jedná se o okruh v Horním Kyjovském lese, přičemž jsme nově zařadili i sjezd do rokle a technickou pasáž u startu.
Tuto trasu jedou kategorie:
žáci nejmladší – 2003–2004 (9–10 let)
žákyně nejmladší – 2003–2004 (9–10 let)
žáci mladší – 2001–2002 (11–12 let)
žákyně mladší – 2001–2002 (11–12 let)
žáci starší – 1999 – 2000 (13–14 let)
žákyně starší – 1999 – 2000 (13–14 let)

Dlouhá trasa 8,0 km – start prvního závodníka 13:00 h. (příp. déle dle účasti na krátké a střední trase)


Mapa ZDE


Trasa spočívá v absolvování dvou okruhů o délce 4 km v Horním Kyjovském lese. Nově je v trase prudší technický sjezdík jinak se jede po cestách, kde se jezdilo v minulých letech. Díky dvěma okruhům by trať měla být více divácky atraktivní. Trať má tvar osmičky takže se v jednom úseku kříží, což bude znamenat trochu soustředění :-).


Tuto trasu jedou všechny ostatní kategorie (kadeti – veteráni).


POZOR – střední trasa má společný úsek s dlouhou trasou, ale v severní části vedou proti sobě. Projíždění dlouhé trati tak bude možné až po skončení závodů na střední trase.

Další informace a podmínky účastiZnačení tratí:
Modrý sprej, PVC pásky.
Vyznačeno bude vždy min. 40 min. před startem prvního závodníka.
Základní značení budeme dělat v pátek k večeru.
Všechny trasy budou v rámci představení trasy projety za účasti pořadatele před startem prvního účastníka.


Vyhlášení výsledků:
Cca 15–25 minut po dojezdu posledního závodníka na dané trati. Krátká a střední trasa bude vyhlášena buď společně po skončení závodu na střední trase nebo samostatně každá trasa – bude oznámeno na místě v době startu střední trasy dle účasti na obou trasách.


Startovné:
Dle Becker cup -
při on-line registraci: děti do 15-ti let 50 Kč, ostatní 100 Kč
účastníci na krátké trase – startovné sníženo na 20 Kč
na místě: +50 Kč


Startovní čísla:
Jede se se startovními čísly Becker cup, proto se vybírá záloha 50 Kč.


Protesty:
Písemně na místě u ředitele závodu s kaucí 100 Kč, rozhoduje ředitel závodu, jehož rozhodnutí je konečné.


Reklamace výsledků:
Výhradně e-mailem (5johny-zav-seznam.cz) nejdéle do 25.8. – 22:00 hodin.


Parkování aut:
Zákaz parkování na příjezdové cestě po louce od Malesic a za PVC páskami. Doporučená místa pro parkování v ulicích v Malesicích.


Občerstvení:
Na místě prodej piva + drobného občerstvení vč. buřtíků.
Bohužel zkrachovala restaurace v Malesicích a nový nájemce se asi hned tak neobjeví, jednáme o možnosti občerstvení přímo na místě.


Ostatní informace a pokyny:
Všichni závodníci jsou povinni dodržovat pravidla Beckercup a Plz. časovek (verze 2012), instrukce uveřejněné na místě a pokyny pořadatelů.
Každý závodník jede na vlastní nebezpečí a je povinen respektovat případné jiné uživatele (negarantujeme prázdné cesty!). Kdokoliv způsobí jinému škodu, je povinen ji uhradit. Pořadatel neručí za škody vzniklé účastí v závodě jeho účastníkům, případně třetím osobám.


Na základě zkušeností z minulých let na krátké trase umožníme dohled rodičů nad jízdou dítěte za následujících podmínek, jejichž porušení znamená okamžité vyloučení za závodu:

  • rodič jede za dozorovaným dítětem celou dobu minimálně 10 m
  • rodič žádným způsobem neomezí jiné závodníky tj. zejména si hlídá situaci za sebou a včas uhne jiným závodníkům
  • pomoc dítěti je možná jen v případě pádu dítěte, který neumožní pokračovat v závodě nebo pádu, jehož následkem došlo k úplnému zablokování průjezdu trasy závodu, a to na dobu nezbytně nutnou
  • povzbuzování a technická pomoc jsou zakázány
  • v úseku na louce před cílem již dohled není možný (je zbytečný)

Toto opatření považujeme za vstřícné gesto organizátora směrem k bezpečnosti dětí. Věříme, že nebude zneužíváno a až na start neuslyšíme rodiče řvoucí na svoje ratolesti. Naši pořadatelé budou chování dohlížejících rodičů hlídat a ty hřešící nekompromisně trestat.


První pomoc je zajištěna prostřednictvím pořadatelů, kteří absolvovali kurs první pomoci.


Pořadatel závodu:
Cykloklub Plzeň
ředitel závodu:
Jan HaklKonání závodu je řádně projednáno s vlastníky dotčených pozemků a oznámeno Odboru životního prostřední Magistrátu města Plzně.

Spolek cestovatelů Plzeň
Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2006 Cykloklub Plzeň. Pravidla užívání.