tag_error <txp:zem_prblock target="_blank"> -> : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead on line 46
Cykloklub Plzeň: Pravidla Plzeňských časovek
Hledání:
Naše vyjížďky - co se chystá a co bylo najdete
Seriál závodů Plzeňské časovky
Stránka retroprátybusu - naší CYKLOKLUBovny

Cykloklub

Pravidla Plzeňských časovek

Autor: Honza Hakl   04/16/10
Podmínky účasti v závodech:

 • Každý závodník se závodů zúčastňuje dobrovolně a na vlastní nebezpečí.
 • Při závodě je zakázána jakákoliv cizí pomoc – jízda za vozidlem, jízda v háku i za jiným závodníkem atd. – penalizace 2 minuty
 • Při defektu si opravu závodník provede sám nebo ohlásí na telefonu uvedeném na zadní straně startovního čísla defekt s žádostí o opakovanou jízdu a neprodleně se vrátí na start.
 • Závodník bez chranné přilby na hlavě nebo na kole v nevyhovujícím technickém stavu nebude do závodu puštěn.
 • Účastník mladší 15-ti let doloží souhlas zákonných zástupců se samostatnou účastí v závodě a pojede s doprovodem.
 • Závodník jede výhradně při pravém okraji silnice, cesty.Trasy – značení:
Způsob značení každého závodu bude vždy popsán v místě prezence před startem. Pro trénink lze silniční trasy vyčíst z map, bajková je projeta s GPS a uložena na webu www.bikemap.czs odkazem v pozvánce


Bezpečnost závodů – Vaše bezpečí – náš zájem:
Pro bezpečnost vaší i ostatních účastníků silničního provozu máme na všechny silniční trasy vydáno zvláštní užívání silnice/místní komunikace, podmínky zvláštního užívání jsou k dispozici na startu každého závodu.
Zároveň je stanoveno použití přechodného dopravního značení snižující rychlost jízdy ostatních účastníků silničního provozu na trase a upozorňující na konání cyklistických závodů. V místech, kde je to z hlediska bezpečnosti závodníků třeba, jsou pořadatelé případně dohlíží policie. Jinak není provoz na trasách omezen a závodnící jsou povinni dodržovat pravida silničního provozu. Na bajkových trasách nelze bohužel garantovat, že se nevyskytne nikdo jiný a je proto třeba s tímto počítat.
Přes toto všechno nabádáme k ostražitosti neb úroveň ostatních účastníků silničního provozu je rozličná.
Informace o specifikách u zajištění jednotlivých závodů budou uváděny v pozvánkách na závody nebo před startem při prezenci-


Kategorie:

H hoši do 15-ti let
M1 junioři 16–23 let
M2 elita 24–40 let
M3 muži 41 a víc let
Ž ženy bez rozdílu věku
P profi jezdci bez rozdílu věku pobírající za závodění na kole pravidelný měsíční platPořadatel si vyhrazuje právo při nízké účasti zrušit nebo sloučit kategorie.
Kategorie žen bude případně rozdělena podle účasti.
Pro přiřazení do kategorie je rozhodující věk dosažený v aktuálním roce.


Způsob hodnocení závodů:
Jednotlivé závody se budou vyhodnocovat dle dosaženého času jízdy (s přesností na desetiny vteřiny) a bude vyhlášeno pořadí v obsazených kategoriích – první tři místa. V případě rovnosti časů se pořadí dělí. Výsledkové listiny absolutního pořadí i pořadí dle kategorií budou zveřejněny na internetu co nejdříve po závodě (pokud technika nezklame, tak to tam bude ještě než dojedete domů).


Pořadí v poháru se bude vyhodnocovat následujícím způsobem:
za každý závod bude každému jezdci udělen počet bodů dle následujícího vzorce:

počet bodů jezdce = bodová hodnota závodu x čas vítěze / čas jezdce


Maximální počet bodů získá nejlepší jezdec mimo kategorii P, profík tedy může mít třeba 110 % bodů (to proto, aby případná účast profíků nesnížila body všem ostatním).


bodové hodnoty jednotlivých závodů jsou uvedeny pod tabulkou u každého roku.


Neoficiální výsledky jsou k dispozici po jedotlivých závodech v místě vyhlášení a na webových stránkách. Oficiální výsledky jedotlivých závodů jsou platné od 10:00 druhého dne po závodu. Reklamace výsledků je možné podávat u ředitele závodu na místě nebo nejpozději do 9:00 druhého dne na email.


Budeme vyhlašovat:
celkové pořadí v poháru dle kategorií + absolutního vítěze = Plzeňského časovkáře
Zároveň vyhodnotíme celkové pořadí na silničních trasách.
Informace o průběžném pořadí budou po jednotlivých závodech aktualizovány.


Prezence:
Prezence do závodů probíhá v místě startů jednotlivých tras .

Závodníci vyplní přihlášku a to následovně
ti, kteří již jeli nějaký náš závod, postačí jméno a podpis
ti, kteří jedou časovky poprvé pak celou přihlášku
Každý závodník při prezenci svým podpisem v přihlášce potvrzuje
 • souhlas s uvedením své osoby ve výsledcích na webových stránkách Cykloklubu,
 • seznámení se s pravidly konání závodů a s podmínkami zvláštního užívání,
 • zaplacení startovného (doklad dáme na vyžádádní)Opožděná prezence
Pokud nestíháte prezenci, nevadí, detje nám vědět e-mailem nebo telefonicky – viz kontaky v kolik přibližně dorazíte, připravte si přesně za startovné a my vám připravíme číslo do času, ve který si budete přát startovat.


Závodní jízda v rámci švihu
Po pár dotazech jsme se rozhodli umožnit těm, kteří si chtějí dát závod a to jen jeho jízdu bez všeho ostatního, možnost objednání si času startu přes webový formulář. Takový závodník pak přijede 5 minut na start před časem, který si objedná. Na startu dostane to správné číslo, zaplatí a odjede si závod. V cíli odevzdá číslo a může si švihat dále.


Startování
Pro start je možno požádat o přidržení startérem nebo se přidržet startovní rampy a startovat v nacvaknutých pedálech. Startovat je možné i vedle startovní rampy.


Průjezd cílem
Cíl je vyznačen jednou nebo dvěmi deskami s nápisem CÍL s bílooranžovým polepem.
Čas jízdy je měřen ručně s přesností na vteřiny. Při rovnosti časů se pořadí dělí.


Rozjíždění se
S úderem startu prvního závodníka zakazujeme jízdu po trase závodu ostatním, ještě neodstratovaným závodníkům. Na rozjetí se je možno využít na každém závodu přilehlé komunikace.


Záloha na startovní čísla:
Se nebude vybírat. Číslo není suvenýr a kdo by ho nevrátil toho lehce odhalíme. Za případné nevrácení čísla (nejdéle do druhého dne) bude následovat penalizace 2 minuty a zveřejnění hříšníka. Čísla se vrací pořadatelům v místě vyhlášení.


Ceny:
Ceny do seriálu věnují naši milí sponzoři. Na jednotlivých závodech menší ceny, do celkového pořadí hodnotnější.


Po každém závodu budeme losovat 2 min. startovní čísla o drobné ceny.


Na slavnostním vyhlášení budou všichni účastníci alespoň 4 závodů zařazeni do slosování o poukaz na zájezd od CK Loudatour.


První tři závodníci v každé kategorii obdrží diplom a na vyžádání každý závodník pamětní list s dosaženým časem, průměrnou rychlostí a umístěním.


Ostatní:
Na závodech zajišťujeme první pomoc prostřednictvím proškolených zdravotníků a nově i přílo lékařem. V případě potřeby volejte telefonní číslo uvedené na druhé straně startovního čísla nebo při větším úrazu přímo 155.


Zajišťujeme převoz věcí – oblečení, batůžku ze stratu do cíle.

Členové pořadatelského týmu své závodní jízdy mohou absolvují mimo průběh závodu (většinou chvíli před prezencí, ale možno i úplně jiný den). To, abychom si taky zazávodili a zároveń se vám mohli plně věnovat při samotném závodě.


Fotky a videa:
Na závodech pořízené fotky a videa budou umístěny na našich webových stránkách ve zmenšených velikostech. Fotografie jsou foceny kvalitními fotografy a pro účastníky závodů jsou poskytovány (na vyžádání i v plném rozlišení) ZDARMA.


Vyhrazujeme si právo ze závažných důvodů změnit trasu nebo termín nebo zrušit jednotlivé závody seriálu s tím, že o případných změnách bude včas informovat na těchto webových stránkách.

Spolek cestovatelů Plzeň
Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2006 Cykloklub Plzeň. Pravidla užívání.