tag_error <txp:zem_prblock target="_blank"> ->  : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead  on line 46
Cykloklub Plzeň: Pravidla Plzeňských časovek 2009
Hledání:
Naše vyjížďky - co se chystá a co bylo najdete
Seriál závodů Plzeňské časovky
Stránka retroprátybusu - naší CYKLOKLUBovny

Cykloklub

Závody

Region  |  Časovky

Pravidla Plzeňských časovek 2009

Autor: Honza Hakl   03/31/09

Doporučujeme prostudovat než vyrazíte na závody
Oproti loňsku v podstatě jen kosmetické úpravy, přesto neuškodí na to mrknout, aby jste předešli případným nejasnostem.


Podmínky účasti v závodech:

  • Každý závodník se závodů zúčastňuje dobrovolně a na vlastní nebezpečí.
  • Při závodě je zakázána jakákoliv cizí pomoc – jízda za vozidlem, jízda v háku i za jiným závodníkem atd. – penalizace 2 minuty
  • Při defektu si opravu závodník provede sám nebo ohlásí na telefonu uvedeném na zadní straně startovního čísla defekt s žádostí o opakovanou jízdu a neprodleně se vrátí na start.
  • Vyžadujeme jízdu v ochranné přilbě a na kole v řádném technickém stavu.
  • Účastník mladší 15-ti let doloží souhlas zákonných zástupců se samostatnou účastí v závodě a pojede s doprovodem.
  • Závodník jede výhradně při pravém okraji silnice, cesty.Termíny konání závodů jsou ZDE v rozcestníku.


Trasy – značení:
Způsob značení každého závodu bude vždy popsán v místě prezence před startem. Pro trénink lze silniční trasy vyčíst z map, bajkové budou v pozvánkách popsányfotopopisem a kdo zabloudí na dráze, dostane odměnu ;-)


Bezpečnost závodů – Vaše bezpečí – náš zájem:
Pro bezpečnost vaší i ostatních účastníků silničního provozu máme na všechny silniční trasy vydáno zvláštní užívání silnice/místní komunikace, podmínky zvláštního užívání jsou k dispozici na startu každého závodu.
Zároveň je stanoveno použití přechodného dopravního značení snižující rychlost jízdy ostatních účastníků silničního provozu na trase a upozorňující na konání cyklistických závodů. V místech, kde je to z hlediska bezpečnosti závodníků třeba, jsou pořadatelé případně policie. Jinak není provoz na trasách omezen a závodnící jsou povinni dodržovat pravida silničního provozu. Na bajkových trasách nelze bohužel garantovat, že se nevyskytne nikdo jiný a je proto třeba s tímto počítat.
Přes toto všechno nabádáme k ostražitosti neb úroveň ostatních účastníků silničního provozu je rozličná.
Informace o specifikách u zajištění jednotlivých závodů budou uváděny v pozvánkách na závody nebo před startem při prezenci-


Kategorie:

H hoši do 15-ti let
M1 junioři 16–23 let
M2 elita 24–40 let
M3 muži 41 a víc let
Ž ženy bez rozdílu věku
P profi jezdci bez rozdílu věku pobírající za závodění na kole pravidelný měsíční platPořadatel si vyhrazuje právo při nízké účasti zrušit nebo sloučit kategorie.
Kategorie žen bude případně rozdělena podle účasti.
Pro přiřazení do kategorie je rozhodující věk dosažený v roce 2009.


Způsob hodnocení závodů:
Jednotlivé závody se budou vyhodnocovat dle dosaženého času jízdy (s přesností na desetiny vteřiny) a bude vyhlášeno pořadí v obsazených kategoriích – první tři místa. V případě rovnosti časů se pořadí dělí. Výsledkové listiny absolutního pořadí i pořadí dle kategorií budou zveřejněny na internetu co nejdříve po závodě (pokud technika nezklame, tak to tam bude ještě než dojedete domů).


Pořadí v poháru se bude vyhodnocovat následujícím způsobem:
za každý závod bude každému jezdci udělen počet bodů dle následujícího vzorce:

počet bodů jezdce = bodová hodnota závodu x čas vítěze / čas jezdce


Maximální počet bodů získá nejlepší jezdec mimo kategorii P, profík tedy může mít třeba 110 % bodů (to proto, aby případná účast profíků nesnížila body všem ostatním).


bodové hodnoty jednotlivých závodů jsou:

číslo závodu trasa typ závodu body za závod pro vítěze
VC SPORT BERAN Chrást – Hůrka silnice 1300
VC CK LOUDATOUR Kyjovský les terén 1300
VC DURATEC 2× Zruč – Nynice – Zruč silnice 1600
VC COCA-COLA stíhačka na 4 km dráha 1300
VC LAKRON Šťáhlavy – Raková silnice 1400
VC HEPOS Chrást – Hůrka terén 1300
VC APOLLO SERVIS pevný kilometr dráha 1250Celkové pořadí bude určeno dle bodů získaných v jednotlivých závodech od nejvyššího bodového zisku dle následujícího klíče:
Pro celkové pořadí se budou započítávat 5 nejlepších výsledků + 10% bodové hodnoty šestého nejlepšího výsledku a 13% bodové hodnoty sedmého výsledkuto proto, aby jste se snažili ve všech závodech a nevyjeli jste si bonusy jen za účast.:-). Maximální možný bodový zisk pro vítěze všech závodů je 7193 bodů.


Neoficiální výsledky jsou k dispozici po jedotlivých závodech v místě vyhlášení a na webových stránkách. Oficiální výsledky jedotlivých závodů jsou platné od 10:00 druhého dne po závodu. Reklamace výsledků je možné podávat u ředitele závodu na místě nebo nejpozději do 9:00 druhého dne na email.
Průběžné pořadí bude po přeposledním závodu z webu staženo.


Po dohodě s pořadateli je možné absolvovat silniční závod mimo termín (Chrást, Zruč a Rakovou) a to nejdéle d konce září, výsledek pak bude započítán do celkového pořadí poháru dle výsledků v daném závodě a bude násobený koeficientem 0,9. Za jízdu v náhradním termnu bude vybrán poplatek ve výši 100 Kč. Náhradní termín zveřejní pořadatel na webu a bude jeden společný v průběhu srpna až září.


Budeme vyhlašovat:
celkové pořadí v poháru dle kategorií + absolutního vítěze = Plzeňského časovkáře
Zároveň vyhodnotíme celkové pořadí na silničních, bajkových trasách i na dráze.
Informace o růběžné pořadí budou po jednotlivých závodech aktualizovány.


Prezence:
Prezence do závodů probíhá v místě startů jednotlivých tras vždy od 17:15 do 18:00.

Závodníci vyplní přihlášku a to následovně
ti, kteří již jeli nějaký náš závod, postačí jméno a podpis
ti, kteří jedou časovky poprvé pak celou přihlášku
Každý závodník při prezenci svým podpisem v přihlášce potvrzuje

souhlas s uvedením své osoby ve výsledcích na webových stránkách Cykloklubu,
seznámení se s pravidly konání závodů a s podmínkami zvláštního užívání,
zaplacení startovného (doklad dáme na vyžádádní)Opožděná prezence
Pokud nestíháte prezenci, nevadí, detje nám vědět e-mailem nebo telefonicky – viz kontaky v kolik přibližně dorazíte, připravte si přesně za startovné a my vám připravíme číslo do času, ve který budete moci startovat.


Závodní jízda v rámci švihu
Po pár dotazech jsme se rozhodli umožnit těm, kteří si chtějí dát závod a to jen jeho jízdu bez všeho ostatního, možnost objednání si času startu přes webový formulář. Takový závodník pak přijede 5 minut na start před časem, který si objedná. Na startu dostane to správné číslo, zaplatí a odjede si závod. V cíli odevzdá číslo a může si švihat dále.
Byli bychom neradi, kdyby se z tohoto stala nějaká masovka, protože si myslíme, že atmosféra závodu není jen jízda, ale na přání jsme ochotni takto vyjít pár lidem vstříc.


Startování
Pro start je možno požádat o přidržení startérem nebo se přidržet startovní rampy a startovat v nacvaknutých pedálech. Startovat je možné i vedle startovní rampy.

U vybraných tras dojde letos k prolnutí startu a prezence (dle účasti a dalších okolností), např. prezence 17:15 – 18:00, start prvního již v 17:30 h.


Průjezd cílem
Cíl je vyznačen jednou nebo dvěmi deskami s nápisem CÍL a bílooranžovým polepem.
Čas jízdy je měřen ručně s přesností na vteřiny. Při rovnosti časů se pořadí dělí.


Rozjíždění se
S úderem startu prvního závodníka zakazujeme jízdu po trase závodu ostatním, ještě neodstratovaným závodníkům. Na rozjetí se je možno využít na každém závodu přilehlé komunikace.


Startovné:
Startovné je 50,– Kč za závod s tím, že kdo pojede všechny závody má poslední závod zdarma.


Záloha na startovní čísla:
Se nebude vybírat. Číslo není suvenýr a kdo by ho nevrátil toho lehce odhalíme. Za případné nevrácení čísla (nejdéle do druhého dne) bude následovat penalizace 2 minuty a zveřejnění hříšníka. Čísla se vrací pořadatelům v místě vyhlášení.


Ceny:
Ceny do seriálu věnují naši milí sponzoři. Na jednotlivých závodech menší ceny, do celkového pořadí hodnotnější.

CENA PRO ABSOLUTNÍHO VÍTĚZE SERIÁLUČASOVKÁŘSKÝ RÁM OD SPOLEČNOSTI DURATECPo každém závodu budeme losovat 2 min. startovní čísla o drobné ceny.


Na slavnostním vyhlášení budou všichni účastníci alespoň 5-ti závodů zařazeni do slosování o poukaz na zájezd od CK Loudatour.


Každý závodník obdrží v cíli diplom (první tři v kategoriích) nebo na vyžádání pamětní list s dosaženým časem, průměrnou rychlostí a umístěním.


Ostatní:
Na závodech zajišťujeme první pomoc prostřednictvím proškolených zdravotníků. V případě potřeby volejte telefonní číslo uvedené na druhé straně startovního čísla nebo při větším úrazu přímo 155.

Zajišťujeme převoz věcí – oblečení, batůžku ze stratu do cíle.

Členové pořadatelského týmu své závodní jízdy absolvují mimo průběh závodu (většinou chvíli před prezencí, ale možno i úplně jiný den). To, abychom si taky zazávodili a zároveń se vám mohli plně věnovat při samotném závodě.


Fotky a videa:
Na závodech pořízené fotky a videa budou umístěny na našich webových stránkách ve zmenšených velikostech. Pro zájemce po skončení poháru připravíme za symbolický peníz DVD se všemi fotkami, výsledkovkami, videi atd. z celého poháru. Výzvu k objednání včas zveřejníme. Fotografie jsou foceny kvalitními fotografy a pro účastníky závodů jsou poskytovány ZDARMA.


Vyhrazujeme si právo ze závažných důvodů změnit trasu nebo termín nebo zrušit jednotlivé závody seriálu s tím, že o případných změnách bude včas informovat na těchto webových stránkách.

Spolek cestovatelů Plzeň
Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2006 Cykloklub Plzeň. Pravidla užívání.