tag_error <txp:zem_prblock target="_blank"> ->  : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead  on line 46
Cykloklub Plzeň: Pravidla Plzeňských časovek
Hledání:
Naše vyjížďky - co se chystá a co bylo najdete
Seriál závodů Plzeňské časovky
Stránka retroprátybusu - naší CYKLOKLUBovny

Cykloklub

Závody

Region  |  Časovky

Pravidla Plzeňských časovek

Autor: Honza Hakl   02/22/07

přečtěte si než vyrazíte na startPodmínky účasti v závodech:

  • Každý závodník se závodů zúčastňuje dobrovolně a na vlastní nebezpečí.
  • Při závodě je zakázána jakákoliv cizí pomoc – jízda za vozidlem, jízda v háku i za jiným závodníkem atd.
  • Při defektu si opravu závodník provede sám nebo ohlásí na telefonu uvedeném na zadní straně startovního čísla defekt s žádostí o opakovanou jízdu a neprodleně se vrátí na start.
  • Vyžadujeme jízdu v ochranné přilbě.
  • Účastník mladší 15-ti let doloží souhlas zákonných zástupců se samostatnou účastí v závodě.
  • Závodník jede výhradně při pravém okraji silnice, cesty.

Termíny konání závodů jsou ZDE.

Trasy – značení:
Silniční trasy budou vyznačeny vodorovným značením (startovní a cílová čára a kilometráž) pro možnost tréninku cca od začátku dubna. Již dnes jsou starty a cíle vyznačeny žlutým sprejem. Bajkové trasy trvale vyznačeny nebudou – trénujte dle mapek.

Bezpečnost závodů – Vaše bezpečí – náš zájem:
Pro bezpečnost vaší i ostatních účastníků silničního provozu máme na všechny silniční trasy vydáno zvláštní užívání silnice, podmínky zvláštního užívání jsou k dispozici na startu každého závodu.
Zároveň je stanoveno použití přechodného dopravního značení snižující rychlost jízdy ostatních účastníků silničního provozu na trase a upozorňující na konání cyklistických závodů. V místech, kde je to z hlediska bezpečnosti závodníků třeba, jsou pořadatelé případně policie. Jinak není provoz na trasách omezen a závodnící jsou povinni dodržovat pravida silničního provozu.
Přes toto všechno nabádáme k ostražitosti neb úroveň ostatních účastníků silničního provozu je rozličná.

Kategorie:

D děti do 15-ti let
M1 junioři 16–23 let
M2 elita 24–40 let
M3 muži 41 a víc let
Ž ženy bez rozdílu věkuPořadatel si vyhrazuje právo při nízké účasti zrušit nebo sloučit kategorie.
Kategorie žen bude případně rozdělena podle účasti.
Pro přiřazení do kategorie je rozhodující věk dosažený v roce 2007.

Způsob hodnocení závodů:
Jednotlivé závody se budou vyhodnocovat dle dosaženého času jízdy (s přesností na vteřiny) a bude vyhlášeno pořadí v obsazených kategoriích – první tři místa. V případě rovnosti časů se pořadí dělí. Výsledkové listiny absolutního pořadí i pořadí dle kategorií budou zveřejněny na internetu co nejdříve po závodě (pokud technika nezklame, tak to tam bude ještě než dojedete domů).
Na bajkových trasách budou vyznačené úseky (samozřejmě ty nejprudší), na kterých budeme udělovat 15-ti vteřinový trest každému, kdo to nevyjede bez kontaktu se zemí a stromy a neopustí trasu – to proto, abychom odradili případné vybíhače. Pozn. na bajkové Radyni tento úsek nebude.


Pořadí v poháru se bude vyhodnocovat následujícím způsobem:
za každý závod bude každému jezdci udělen počet bodů dle následujícího vzorce:

počet bodů jezdce = bodová hodnota závodu x čas vítěze / čas jezdce

Za absolvování všech závodů prémie 200 bodů k nejlepšímu výsledku.

bodové hodnoty jednotlivých závodů jsou:

číslo závodu trasa typ závodu body za závod
1 St. Plzenec – Radyně ROAD 1000
2 Košutka – Krkavec BIKE 1000
3 Šťáhlavy – Raková ROAD 1500
4 St. Plzenec – Radyně BIKE 1000
5 Klabava – Hůrka ROAD 1200Vítězem se stane závodník s nejvyšším počtem bodů.
Pro celkové pořadí se budou započítávat 4 nejlepší výsledky.
Neoficiální výsledky jsou k dispozici po jedotlivých závodech v místě vyhlášení a na webových stránkých. Oficiální výsledky jsou platné od 10:00 druhého dne. Reklamace výsledků je možné podávat u ředitele závodu na místě nebo nejpozději do 9:00 druhého dne na email.


Po dohodě s pořadateli je možné absolvovat závod mimo termín (nejdéle před posledním závodem), výsledek pak bude započítán do celkového pořadí poháru dle výsledků v daném závodě a bude násobený koeficientem 0,9. Opakování bajkových tras vzhledem k náročnosti na počet pořadatelů a možné rozdíly kvality povrchu v závisloti na počasí se nebudou jezdit mimo termín. Za náhradní termín vybrán poplatek ve výši 100 Kč.


Budeme vyhlašovat:
celkové pořadí v poháru dle kategorií + absolutního vítěze = Plzeňského vrchaře
Zároveň vyhodnotíme celkové pořadí na silničních i bajkových trasách.


Prezence:
Prezence do závodů probíhá v místě startů jednotlivých tras vždy od 17:30 do 18:00. Při předpokládaném pozdějším příjezdu je třeba se telefonicky ohlásit – připravíme číslo.
Pro výrazné zrychlení prezence a vyhodnocení závodů doporučujeme všem účastníkům pořízení si karty BikeBase – bližší info tady.
Každý závodník při prezenci svým podpisem potvrzuje:
souhlas s uvedením své osoby ve výsledcích na webových stránkách Cykloklubu a Bikebase,
seznámení se s pravidly konání závodů a s podmínkami zvláštního užívání,
zaplacení startovného (doklad dáme na vyžádádní)

Startovné:
Startovné je 40,– Kč za závod s tím, že kdo pojede všechny závody má poslední závod zdarma. Pro účastníky, kteří nebudou mít kartu Bikebase přirážka 10 Kč.

Záloha na startovní čísla:
Záloha na startovní číslo je 10,– Kč. V případě nevrácení bude závodníkovi….….…. (ještě promyslíme, co s ním uděláme).
Čísla se vrací pořadatelům v místě vyhlášení.
Pozn. od čtvrtého závodu upouštímě od výběru zálohy a při nevrácení budou hříšníkovi (na kterého lehce přijdeme) přidány k času 2 minuty a bude uveden na našem webu do doby než číslo vrátí (pak odečteme i ty 2 minuty).


Ceny:
Na jednotlivých závodech spíše symbolické drobné ceny. Pro plnoleté, kteří stanou na stupních vítězů (při vyhlášení!) tekutiny od STOCKu, pro neplnoleté adekvátní náhrada.
Do celkového pořadí hodnotnější.
Po každém závodu budeme losovat min. 2 startovní čísla o drobné ceny.
Každý závodník obdrží v cíli diplom (první tři v kategoriích) nebo na vyžádání pamětní list s dosaženým časem, průměrnou rychlostí a umístěním a nápoj od KOFOLY
Pozn. v průběhu roku se podařilo zajitit sponzory, kteří uhradí výrobu dresů pro všechny lidi na bedně v celkovém pořadí v každé kategorii + další dresy do losování ap. Více tady


Ostatní:
Na závodech zajišťujeme první pomoc prostřednictvím zdravotníka. V případě potřeby volejte telefonní číslo uvedené na druhé straně startovního čísla nebo při větším úrazu přímo 155.

Zajišťujeme převoz věcí – oblečení, batůžku ze stratu do cíle.

V době konání závodů bude pro jejich účastníky s (jedním) doprovodem ZDARMA zpřístupněn hrad Radyně a i rozhledna na Krkavci (od 18:00 do cca 20:00). Kola během prohlídky ohlídáme. Hrad Radyně bude z důvodu opravy přístupové lávky zpřístupněn až při bajkové časovce.

Fotky a videa:
Na závodech pořízené fotky a videa budou umístěny na našich webových stránkách ve zmenšených velikostech. O fotky a snad i nějaká videa v plném rozlišení si napište na uvedený e-mail. Pro zájemce po skončení poháru připravíme za symbolický peníz CD (DVD) se všemi fotkami, výsledkovkami atd. z celého poháru. Výzvu k objednání včas zveřejníme.sponzoři a partneři Plzeňských časovek 2007:

restaurace a kavárna v hotelu Continental
masérské, regenerační a rekondiční studio Bc. Jany Hanzlové
zakázkové truhlářství Říha – tel.: 774 621 584
Spolek cestovatelů Plzeň
Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2006 Cykloklub Plzeň. Pravidla užívání.