tag_error <txp:zem_prblock target="_blank"> ->  : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead  on line 46
Cykloklub Plzeň: Pravidla Plzeňských časovek Pilsen steel cupu 2008
Hledání:
Naše vyjížďky - co se chystá a co bylo najdete
Seriál závodů Plzeňské časovky
Stránka retroprátybusu - naší CYKLOKLUBovny

Cykloklub

Pravidla Plzeňských časovek Pilsen steel cupu 2008

Autor: Honza Hakl   03/30/08

Prostudujte si pravidla než přijedete na závody, ušetříme si udivené výrazy a vysvětlování.
Po zkušenostech z minulých ročkníků jsou nějaké změny v pravidlech, tak si to prostudujte, snad je to srozumitelné a důvody jednotlivých opatření pochopitelné.


Podmínky účasti v závodech:

  • Každý závodník se závodů zúčastňuje dobrovolně a na vlastní nebezpečí.
  • Při závodě je zakázána jakákoliv cizí pomoc – jízda za vozidlem, jízda v háku i za jiným závodníkem atd. – penalizace 2 minuty
  • Při defektu si opravu závodník provede sám nebo ohlásí na telefonu uvedeném na zadní straně startovního čísla defekt s žádostí o opakovanou jízdu a neprodleně se vrátí na start.
  • Vyžadujeme jízdu v ochranné přilbě a na kole v řádném technickém stavu.
  • Účastník mladší 15-ti let doloží souhlas zákonných zástupců se samostatnou účastí v závodě a pojede s doprovodem.
  • Závodník jede výhradně při pravém okraji silnice, cesty.Termíny konání závodů jsou ZDE v rozcestníku.


Trasy – značení:
Silniční trasy na Radyni a do Rakové budou vyznačeny vodorovným značením (startovní a cílová čára a kilometráž) pro možnost tréninku cca od začátku dubna. Bajkové trasy trvale vyznačeny nebudou – trénujte dle mapek. Způsob značení tras včetně mapky a profilu jsou k dispozici na startu každého závodu nebo předem na webu v pozvánkách na závody.


Bezpečnost závodů – Vaše bezpečí – náš zájem:
Pro bezpečnost vaší i ostatních účastníků silničního provozu máme na všechny silniční trasy vydáno zvláštní užívání silnice/místní komunikace, podmínky zvláštního užívání jsou k dispozici na startu každého závodu.
Zároveň je stanoveno použití přechodného dopravního značení snižující rychlost jízdy ostatních účastníků silničního provozu na trase a upozorňující na konání cyklistických závodů. V místech, kde je to z hlediska bezpečnosti závodníků třeba, jsou pořadatelé případně policie. Jinak není provoz na trasách omezen a závodnící jsou povinni dodržovat pravida silničního provozu. Na bajkových trasách nelze bohužel garantovat, že se nevyskytne nikdo jiný a je proto třeba s tímto počítat.
Přes toto všechno nabádáme k ostražitosti neb úroveň ostatních účastníků silničního provozu je rozličná.


Kategorie:

D děti do 15-ti let
M1 junioři 16–23 let
M2 elita 24–40 let
M3 muži 41 a víc let
Ž ženy bez rozdílu věku
P profi jezdci bez rozdílu věku pobírající za závodění na kole pravidelný měsíční platPořadatel si vyhrazuje právo při nízké účasti zrušit nebo sloučit kategorie.
Kategorie žen bude případně rozdělena podle účasti.
Pro přiřazení do kategorie je rozhodující věk dosažený v roce 2008.


Způsob hodnocení závodů:
Jednotlivé závody se budou vyhodnocovat dle dosaženého času jízdy (s přesností na desetiny vteřiny) a bude vyhlášeno pořadí v obsazených kategoriích – první tři místa. V případě rovnosti časů se pořadí dělí. Výsledkové listiny absolutního pořadí i pořadí dle kategorií budou zveřejněny na internetu co nejdříve po závodě (pokud technika nezklame, tak to tam bude ještě než dojedete domů).


Pořadí v poháru se bude vyhodnocovat následujícím způsobem:
za každý závod bude každému jezdci udělen počet bodů dle následujícího vzorce:

počet bodů jezdce = bodová hodnota závodu x čas vítěze / čas jezdce


Maximální počet bodů získá nejlepší jezdec mimo kategorii P, profík tedy může mít třeba 110 % bodů (to proto, aby případná účast profíků nesnížila body všem ostatním).


bodové hodnoty jednotlivých závodů jsou:

číslo závodu trasa typ závodu body za závod pro vítěze
1 St. Plzenec – Radyně ROAD 1200
2 Lopatárna ROAD 1200
3 Kyjovský les BIKE 1500
4 Šťáhlavy – Raková ROAD 1500
5 Košutka – Krkavec BIKE 1200
6 pevný kilometr dráha 1200Celkové pořadí bude určeno dle bodů získaných v jednotlivých závodech od nejvyššího bodového zisku dle následujícího klíče:
Pro celkové pořadí se budou započítávat 4 nejlepší výsledky + 10% bodové hodnoty pátého nejlepšího výsledku a 13% bodové hodnoty šestého výsledkuto proto, aby jste se snažili ve všech závodech a nevyjeli jste si bonusy jen za účast.:-). Maximální možný bodový zisk pro vítěze všech závodů je 5700 bodů.


Neoficiální výsledky jsou k dispozici po jedotlivých závodech v místě vyhlášení a na webových stránkách. Oficiální výsledky jedotlivých závodů jsou platné od 10:00 druhého dne po závodu. Reklamace výsledků je možné podávat u ředitele závodu na místě nebo nejpozději do 9:00 druhého dne na email.
Protože pro poslední závod je možno si vybrat jeden z termínů, budou výsledky tohoto závody vyhlášeny až na slavnostním vyhlášení společně s odhalením celkového pořadí. Průběžné pořadí bude po pátém závodu z webu staženo.


Po dohodě s pořadateli je možné absolvovat silniční závod mimo termín (Radyni, Rakovou a Lopatárnu) a to nejdéle před posledním závodem, výsledek pak bude započítán do celkového pořadí poháru dle výsledků v daném závodě a bude násobený koeficientem 0,9. Za jízdu v náhradním termnu bude vybrán poplatek ve výši 100 Kč. Náhradní termín zveřejní pořadatel na webu a bude jeden společný v průběhu srpna až září.


Budeme vyhlašovat:
celkové pořadí v poháru dle kategorií + absolutního vítěze = Plzeňského časovkáře
Zároveň vyhodnotíme celkové pořadí na silničních i bajkových trasách.


Prezence:
Prezence do závodů probíhá v místě startů jednotlivých tras vždy od 17:30 do 18:00.

Závodníci vyplní přihlášku a to následovně
ti, kteří již jeli nějaký náš závod, postačí jméno a podpis
ti, kteří jedou časovky poprvé pak celou přihlášku
Každý závodník při prezenci svým podpisem v přihlášce potvrzuje

souhlas s uvedením své osoby ve výsledcích na webových stránkách Cykloklubu,
seznámení se s pravidly konání závodů a s podmínkami zvláštního užívání,
zaplacení startovného (doklad dáme na vyžádádní)Opožděná prezence
Pokud nestíháte prezenci, nevadí, detje nám vědět e-mailem nebo telefonicky – viz kontaky v kolik přibližně dorazíte, připravte si přesně za startovné a my vám připravíme číslo do času, ve který budete moci startovat.


Závodní jízda v rámci švihu
Po pár dotazech jsme se rozhodli umožnit těm, kteří si chtějí dát závod a to jen jeho jízdu bez všeho ostatního, možnost objednání si času startu přes webový formulář. Takový závodník pak přijede 5 minut na start před časem, který si objedná. Na startu dostane to správné číslo, zaplatí a odjede si závod. V cíli odevzdá číslo a může si švihat dále.
Byli bychom neradi, kdyby se z tohoto stala nějaká masovka, protože si myslíme, že atmosféra závodu není jen jízda, ale na přání jsme ochotni takto vyjít pár lidem vstříc.


Startování
Pro start je možno požádat o přidržení startérem a startovat v nacvaknutých pedálech.


Průjezd cílem
od letoška budeme používat cílovou fotobuňku, která zpřesní a především zrychlí záznam měření časů. Pro zaznamenání je třeba projet v cíli vyznačenou branou – bude fotka na startu. V případě současného průjezdu více závodníků bude fotobuňkou zaznamenám čas prvního a dalším závodníkům ze současného průjezdu budou časy určeny podle pořadí průjezdu bránou v rozsahu 0,5 vteřiny (není technicky možné detekovat jednotlivé závodníky při současném průjezdu cílem – doufáme, že se to nebude stávat často, doposud k tomu nedošlo).
V případě nepoužití fotobuňky bude čas měřen jako doposud s přesností na vteřiny.


Rozjíždění se
S úderem startu prvního závodníka (18:01 h.) zakazujeme jízdu po trase závodu ostatním, ještě neodstratovaným závodníkům. Na rozjetí se je možno využít na každém závodu přilehlé komunikace – bude u každého závodu sděleno, kde je možno se rozjíždět.


Startovné:
Startovné je 50,– Kč za závod s tím, že kdo pojede všechny závody má poslední závod zdarma.


Záloha na startovní čísla:
Se nebude vybírat. Číslo není suvenýr a kdo by ho nevrátil toho lehce odhalíme. Za případné nevrácení čísla (nejdéle do druhého dne) bude následovat penalizace 2 minuty a zveřejnění hříšníka. Čísla se vrací pořadatelům v místě vyhlášení.


Ceny:
Ceny do seriálu věnují naši milí sponzoři. Na jednotlivých závodech spíše symbolické drobné ceny, do celkového pořadí hodnotnější.
Po každém závodu budeme losovat 2 startovní čísla o drobné ceny.


Navíc všichni závodníci, kteří se v absolutním pořadí vejdou do 30-tého místa dostanou od nás cyklistický šátek s funkčího prádla s logem a názvem seriálu. Na koho nezbyde, může si šátek zakoupit za výrobní cenu.


Každý závodník obdrží v cíli diplom (první tři v kategoriích) nebo na vyžádání pamětní list s dosaženým časem, průměrnou rychlostí a umístěním.


Ostatní:
Na závodech zajišťujeme první pomoc prostřednictvím proškolených zdravotníků. V případě potřeby volejte telefonní číslo uvedené na druhé straně startovního čísla nebo při větším úrazu přímo 155.

Zajišťujeme převoz věcí – oblečení, batůžku ze stratu do cíle.

Členové pořadatelského týmu své závodní jízdy absolvují mimo průběh závodu (většinou chvíli před prezencí). To, abychom si taky zazávodili a zároveń se vám mohli plně věnovat při samotném závodě.


Fotky a videa:
Na závodech pořízené fotky a videa budou umístěny na našich webových stránkách ve zmenšených velikostech. Pro zájemce po skončení poháru připravíme za symbolický peníz DVD se všemi fotkami, výsledkovkami, videi atd. z celého poháru. Výzvu k objednání včas zveřejníme.


Vyhrazujeme si právo ze závažných důvodů změnit trasu nebo termín nebo zrušit jednotlivé závody seriálu s tím, že o případných změnách bude včas informovat na těchto webových stránkách.

Spolek cestovatelů Plzeň
Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2006 Cykloklub Plzeň. Pravidla užívání.