p l z e ň s k é
 č a s o v k y

 

pohár silničních cyklistických časovek do vrchu

www.cykloklub.com

www.triatlonsport.cz

plzeňské časovky

 

pravidla

 

§   Plzeňské časovky je pohár silničních časovek do vrchu

§   závody se jedou za běžného silničního provozu.

§   pořadatel neručí za škody způsobené při závodě.

§   každý se závodu zúčastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí.

§   při závodě je zakázána jakákoliv cizí pomoc - jízda za vozidlem, jízda v háku atd.

§   požadujeme jízdu v ochranné přilbě.

§   účastník mladší 15-ti let doloží souhlas zákonných zástupců s účastí v závodě .

§   pořadatel si vyhrazuje právo v případě malé účasti sloučit vybrané kategorie.

§   vítězem závodu se stává závodník s nejnižším dosaženým časem.

§   pro určení konečného pořadí v poháru bude započítán na každé trase nejlepší dosažený čas v daném roce, tyto nejlepší časy z každé trasy budou sečteny a závodník s nejnižším celkovým časem bude absolutní vítěz. stejným způsobem bude určeno celkové pořadí i pořadí v jednoltivých kategoriích.

 

  • trasy budou pro možnost tréninku celoročně vyznačené
  • časovky se pojedou na každé trase 2 x za rok vždy ve čtvrtek odpoledne  - termíny jsou zde
  • trénovat lze díky vyznačení trasy celoročně, s tím, že čas dosažený v tréninku a doručený nám bude zahrnut do výsledků, ale nebude se započítávat do celkového pořadí.
  • závod lze po dohodě s pořadateli absolvovat i mimo termíny oficiálních závodů. tyto výsledky se budou započítávat do celkových výsledků.
  • vyhlášení výsledků každého závodu proběhne cca 30 minut po dojezdu posledího závodníka do cíle.
  • doručení výsledkŮ Z TRÉNINKOVÝCH JÍZD - nejlépe e-mailem nebo sms na 737 872 944 (budou ale vybírány 1x za měsíc). spolu s časem zašlete své jméno, rok narození, den jízdy, klub a kontakt (e-mail, telefon, adresu). dále je pak možné výsledky předat v chrástu v cykloprodejně sport beRAN a ve stupně v cykloprodejně triatlonsport.
  • výsledky za každý rok budou vyhlášeny po skončení posledního závodu.první tři závodníci v každé kategorii budou odměněni cenami, prozatím drobnými.
  • absolutní vítěz získá pohár, vítězové kategorií pamětní medaile.